Varinder Kumar Aggarwal
其他领域 英文
UK-英国
个人介绍

1.专家荣誉
英国皇家学会院士;皇家化学学会院士;美国化学学会院士
2.学历
彭布洛克学院  1983年 自然科学(化学)  学士
彭布洛克学院  1986年  有机化学  博士
3.工作经历
2000-至今    合成化学教授      布里斯托大学
1997-2000    化学教授          谢菲尔德大学
1995-1997    准教授            谢菲尔德大学
1991-1995    讲师              谢菲尔德大学
1988-1991    讲师              巴斯大学
4.论文
铱催化的α-手性双环的对映选择性合成
戊烷的1,3-二官能团化 
推进器
血栓素A2氟化类似物的合成、稳定性和生物研究 
硼酸酯的异构、立体特异性单氟和二氟甲基化作用 个人认证 实名认证 手机认证
河北寰球才智网
X
您好!河北寰球才智网客服小汇,竭诚为您服务~
您可以留下问题和联系方式,会有专门人员联系您的~
姓名 *
电话 *
问题 *
感谢您的留言~ 关闭窗口